Pomyślcie więc o Tym..

W tę sobotę spotkanie będzie nawiązywać do tematyki spotkania z listu do Hebrajczyków,
które było jakiś czas temu. Weźcie ze sobą biblię i zapraszamy!

A po spotkaniu jeśli będzie pogoda chcemy zogniskować pod buke.
Więcej info na mło.